Alaverdi Monastery, Georgia filmed during the 112th UNWTO Executive Council press tour of the Kakheti Region, Eastern Georgia.

Georgian National Tourism Administration www.gnta.ge